അര്‍ണോസ് അനുസ്മരണം സമാപന പൊതുസമ്മേളനം ഏപ്രില്‍ 17. ഞായര്‍. വൈകീട്ട് 5 മണിക്കു തുടര്ന്നു , “ബൈബിള്‍ പാവക്കൂത്ത്” ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്
uote>