എഴുത്തിനിരുത്തൽ---വേലൂർ, അർണോസ് വസതിയിൽ 2022 മെയ് 28, ശനി രാവിലെ 8 ന് Contact: 9447739169, 9400446878, 9744776655,

Reference

1,പൗരസ്ത്യ ഭാരതത്തിലെ  ക്രൈസ്തവമതം 


         ഫാ. പൌളിനോസ് പാതിരി

        പരിഭാഷകന്‍..- .--------- ഫാ. ജോണ്‍  പള്ളത്ത്

2, മലയാള സാഹിത്യവും  ക്രിസ്ത്യാനികളും

     ഡോ. പി.ജെ. തോമസ്‌

3, അര്‍ണോസ് പാതിരി- സാഹിത്യതിലകന്‍

        ഫാ. സി കെ. മറ്റം

4, മലയാള വ്യാകരണം  ( അര്‍ണോസ് പാതിരി )  സമ്പാദനവും, അര്‍ണോസ് ജീവചരിത്ര പഠനവും.
പ്രൊഫ. പി .വി . ഉലഹന്നാന്‍

5, അര്‍ണോസ് പാതിരി ഒരു പഠനം
        ഡോ.സിസ്റ്റര്‍ ലിസീനിയ സി. എം .സി. & ഫാ സണ്ണി ജോസ്

No comments:

Post a Comment