എഴുത്തിനിരുത്തൽ---വേലൂർ, അർണോസ് വസതിയിൽ 2022 മെയ് 28, ശനി രാവിലെ 8 ന് Contact: 9447739169, 9400446878, 9744776655,

News
 വേലൂര്‍ അര്‍ണോസ് പാതിരി അക്കാദമി
 മാര്‍ച്ച്‌  23 ഞായറാഴ്ച  രാവിലെ    9 ന് 
 സാഹിത്യ അക്കാദമി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍  
പുത്തന്‍ പാന പാരായണ  മത്സരം നടത്തുന്നു
താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ മാര്‍ച്ച്‌ 15 ന്  മുന്‍പ് പേര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുക
 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക

  കണവീനര്‍ - 
ബേബി മൂക്കന്‍
mob. 9447350932
e-mail ;-   mookkenbaby@gmail.com

 അടുത്ത കാലത്ത് ഇറ്റലിയില്‍ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ
അര്‍ണോസ് പാതിരിയുടെ “ Grammatica Grandonica “
എന്ന  സംസ്കൃതം  വ്യാകരണ  ഗ്രന്ഥത്തെ
പരിചയപെടാനും, മനസ്സിലാക്കാനും , PDF ഡൌണ്‍ലോഡ്  ചെയ്യാനും

 താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക്  ഉപയോഗിക്കുകഅര്‍ണോസ് സ്മാരക 

സംരക്ഷണത്തിനു ബജറ്റില്‍തുക

വേലുരിലെ അര്‍ണോസ് സ്മാരകങ്ങള്‍ 

           സംരക്ഷിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന  ബജറ്റില്‍
        
                  15 ലക്ഷം രൂപ   വകയിരുത്തി.Arnos Pathiri Academy to translate Arnos Pathiri’s works to English
 Arnos Pathiri Academy to join hands with scholars from

Belgium, Luxemburg.

 The linguistic achievements of Arnos Padre (Arnos Pathiri), a German-born missionary worker in 18th century Kerala, is set to get a major facelift so it can be disseminated far and wide.
In a unique initiative, the Thrissur based Arnos Pathiri Academy is joining hands with a team of scholars from Belgium and Luxemburg to bring out the English version of the letters and Malayalam poems written by the Padre.
His works that will be translated include Puthan Pana (the ‘New Hymn’), ‘Devamathavinte Vyakulaprabandham (poem on the ‘Distress of the Divine Mother’), ‘Ummaaparvam’ (song on the Divine Mother).
“It is surprising that the Padre was so conversant with Sanskrit and Malayalam that he even wrote books in these languages. His writings enabled the outer world to understand the culture, history and customs of the places where languages developed from Sanskrit are used’’, observed Prof. Christophe Vielle, one of the scholars.
With the initiative, the team also hopes to reintroduce some of the Malayalam words that are now non-existent. Arnos Padre, whose original name was John Ernest Hanxleden, was the vicar of St. Francis Forane Church in Velur and he had played an important role in portraying the culture of Kerala and India to the Western world.
He had also mastered German, Malayalam, Latin, Syriac, Portuguese and Tamil along with Sanskrit at a time when learning Sanskrit was a taboo even for non-Brahmin Indians. He also compiled Malayalam-Portuguese and Sanskrit-Portuguese dictionaries.

http://www.http://www.deccanchronicle.com/content/tags/arnos-pathiri-academy
deccanchronicle.com/140114/news-current-affairs/article/academy-translate-arnos-pathiri%E2%80%99s-works-english
No comments:

Post a Comment